S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Kniha se zabývá fenoménem architektury z PET lahví, který se objevil s nástupem 21. století. Tento jev je výsledkem narůstajícího faktického množství tohoto typu odpadu a publikace dokumentuje možné architektonické přístupy, které se s problémem PET lahve v různých částech světa potýkají. Kniha ukazuje PET lahev jako stavební materiál a snaží se poukázat na nutnost sběru a znovuvyužití tohoto artiklu běžné denní potřeby, jakož i možnosti jeho aplikace v pedagogice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten