S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Proceedings of the 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten