S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

ÚSPORY ENERGIE V URBANISMU

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Kromě úspor energie v budovách existují možnosti úspor v dalších oblastech činnosti architekta - v projektování a plánování veřejných prostorů, urbanistických souborů a měst. Urbanistická struktura jednak determinuje některé vlastnosti budov, jednak má své vlastní energetické nároky, které je nutno uspokojovat (údržba veřejných prostor, doprava, likvidace odpadů) a které lze v rámci koncepčního i detailního a technického řešení zásadně ovlivnit. Pro inspiraci text přináší náhled možností v této oblasti, větší pozornost je věnována méně známým možnostem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten