S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

V ateliérové výuce na Fakultě architektury ČVUT se studenti učí projektovat, tedy navrhovat v různých měřítkách obytného prostředí třeba konkrétní domy nebo urbanistické koncepce. Vedoucí jednotlivých ateliérů jsou ve většině případů architekti, kteří mají svoji soukromou praxi a realizují i svoje návrhy. Aby se studenti co nejvíce přiblížili reálným návrhům, spolupracuje při zadání semestrálních projektů mnoho ateliérů s jednotlivými stavebníky, aby si studenti mohli vyzkoušet reálné zadání projektu. Výsledky své práce jim pak mohou představit a získat důležitou zpětnou vazbu a cenné zkušenosti z prostředí, ve kterém se budou pohybovat v průběhu celé své praxe. Mezi ateliery, které se dlouhodobě snaží o zapojování svých studentů v rámci ateliérové výuky do reálných projektů s reálnými klienty, je ateliér vedený architekty Michalem Kohoutem a Davidem Tichým, s asistenty Filipem Tittlem a Šárkou Doležalovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten