S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Prostorová specifika společného bydlení pro seniory

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Domov základní lidskou potřebou, jež se proměňuje také s věkem. Článek hledá odpověď na otázku, jaké jsou specifické a podstatné potřeby bydlení pro seniory z hlediska prostorového uspořádání a celkového architektonického návrhu a zaměřuje se na komunitní formy uspořádání návrhu, zejména Cohousingu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten