Publikace

Prostorová specifika společného bydlení pro seniory

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Domov základní lidskou potřebou, jež se proměňuje také s věkem. Článek hledá odpověď na otázku, jaké jsou specifické a podstatné potřeby bydlení pro seniory z hlediska prostorového uspořádání a celkového architektonického návrhu a zaměřuje se na komunitní formy uspořádání návrhu, zejména Cohousingu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten