Publikace

Článek popisuje výzkumný projekt "Sídliště, jak dál?", jeho východiska, metodiku a průběh.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten