S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Článek popisuje výzkumný projekt "Sídliště, jak dál?", jeho východiska, metodiku a průběh.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten