Publikace

Kvalita prostředí a česká stavební legislativa

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl

Článek popisuje legislativní prostředí v České republice s ohledem na výstavbu individuálního bydlení. V první části se soustředí na celkové slabiny stavební legislativy s ohledem na bydlení a městské prostředí. V druhé části popisuje klíčové legislativní problémy, které brání uplatnění sopučasných stavebních typologií a systémů zástavby individuálního bydlení v českém prostředí a ukazuje možná řešení pro vybrané příklady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten