S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Projekt Architektura do škol má za cíl vytvoření podkladů pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dílen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k místu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma vzdělávání, spolupracuji s odborníky - pedagogy (při práci používáme všeobecně známé pedagogické metody). Program připravujeme tak, aby jej bylo možné využít jako součást Rámcových vzdělávacích programů nebo Školních vzdělávacích programů (stanovují rámce a pravidla pro tvorbu učebních plánů).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten