Publikace

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Brožura obsahuje přehled hlavních závěrů projektu TACR Eta č. TL01000413 a navrhovaných opatření pro zvýšení dostupnosti a udržitelnosti. Je členěna do oblastí: Politika bydlení, Historie bytové politiky v ČR, Současná bytová politika v ČR, Vymezení sociálního a dostupného bydlení, Udržitelnost v oblasti bydlení, Manažersko-institucionální zabezpečení bydlení v městských strategiích, Opatření pro zlepšení dostupnosti a udržitelnosti bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.