Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

In Skici – Sketches, fifty Czech architects reveal the most personal aspects of their work – their first ideas in the form of sketches, reproduced with references to the buildings for which they were made. In addition, all the contributing architects have written short texts explaining what the act of sketching means to them. The diversity of the drawings and the book’s professional graphic design offer a unique documentary witness to the state of Czech architecture while also revealing the human side of the architectural profession. The book is intended not just for architects, but for all “cultured” people. Inside, you will find the names of not only famous Czech architects such as Mirko Baum, Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková, David Vávra and Zdeněk Zavřel, but also many others. V knize Skici – Sketches odhaluje padesát českých architektů to nejosobnější ze své tvorby – první ideje ve formě skic. Všechny osobnosti navíc i v krátkých textech vysvětlují, co pro ně skicování znamená. Rozmanitost kreseb v profesionálním grafickém zpracování s odkazem na stavby, které z nich vzešly, přináší jedinečný dokument nejen o stavu české architektury, ale odhaluje lidskou stránku profese vůbec. Kniha je určená nejen odborné veřejnosti, ale všem „kulturním“ lidem v Čechách a díky dvojjazyčnému provedení i v zahraničí. Kniha vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze. V edici doposud vyšly např. bestseller 99 DOMŮ nebo anglická publikace CZECH HOUSES, kterou v současné době doprovází výstava po světových centrech jakými je třeba Londýn Budapešť, nebo Moskva. V knize naleznete nejen ta zvučná jména českých architektů, jako jsou Mirko Baum , Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková,

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.