S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kulturní depo - Lokremise St. Gallen

Konverze industriálních budov jsou znepokojivé vložením nových souvislostí do existujího kontextu. Tento dojem je umocněn, pokud je nově oživována budova prazvláštní typologie – jedinečný prostor, který se nedá srovnat s prostředím, ve kterém se lidé obyčejně pohybují. Kulturní dění je pro takové místo pak pravý požehnáním – umocní genius loci a otevře nevyužité prostory široké veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten