S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jak na sila

V průběhu workshopu, zabývajícího se osudem Automatických mlýnů v Pardubicích, po jejich prodeji v roce 2013, byla také otevřena otázka jakým způsobem se vypořádat s novým využitím prostor, které jsou zcela formovány technologií výroby a jejich prostorové charakteristika je zdánlivě znevýhodňuje pro konverzi - ať už z důvodů složitých technických řešení, či zvýšených nákladů. Autorka příspěvku se zamýšlí nad způsobem, jakým se studenti vymezili vůči této otázce a vyzdvihuje inovativní řešení v některých studentských projektech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten