S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Předběžné výsledky analýzy obytných souborů v Praze pomocí metody Space Syntax

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

Pomocí analytické metody Space syntax byly hodnoceny vybrané pražské obytné soubory postavené v období 1990-2010.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten