S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Integration of recently built-up Areas in to the Pattern of the City

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., prof. Ing. arch. Jan Jehlík

The work study the built complexes and ensembles of buildings in last 20 years in Prague. The methodology, ways of presentation, theory and tools are presented in the article. Recently built-up aeras will be studied and presented in diffenrent ways and by using comparative methods and analytical tools.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten