S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Urban Morphology - Examples of Street pattern development

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

The article focuses on the specific examples of street pattern development and changes. The persistence of townscape is visible everywhere around us and the necessity of organic incorporation is evident. For better understanding, mapping and presentation of the city development some examples from Germany have been chosen and described. The urban morphology vocabulary is used for description.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten