Publikace

Podstávkový dům Lipová. Studie o průběhu rekonstrukce podstávkových domů.

Ing. arch. Tomáš Efler

Podstávkový dům Lipová. Studie o průběhu rekonstrukce podstávkových domů, konkrétně na příkladu památkově chráněného podstávkového domu čp. 424 v Lipové u Šluknova.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten