S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Studenti FA ČVUT se v  rámci ateliérové tvorby zabývali historií zničených sakrálních staveb v severních Čechách a současně navrhovali pro konkrétní lokalitu opuštěných míst stavby nové. V článku je popsána historie dvou odstřelených kostelů společně se čtyřmi návrhy, u nichž byl jako nosný materiál použit beton.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten