Publikace

U.S. Department of Energy Solar Decathlon je mezinárodní soutěž určená pro akreditované vysoké školy a univerzity a organizovaná Ministerstvem energie USA. Cílem této soutěže je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti trvale udržitelné výstavby a rozvíjení mezioborové spolupráce studentů v rámci jejich univerzit. Tým ČVUT je vůbec prvním zástupcem z východní Evropy v historii této soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.