Publikace

Vším, co navrhujeme a stavíme, formujeme prostředí kolem nás. Hledání rovnováhy mezi architekturou a životním prostředím je profilem Ústavu navrhování II, který stojí za vznikem předmětu Ekologie I na Fakultě architektury. Nakročením ke světové úrovni výuky na poli udržitelné architektury byl loňský cyklus přednášek zahraničních architektů a inženýrů Ekologie versus Architektura. Přirozeným pokračováním práce ústavu, a posunem od teorie k praxi, je podání přihlášky do mezinárodní univerzitní soutěže Solar Decathlon 2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.