S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The design was inspired by traditional village development. The specific shape of the house divides the plot in two parts. Each part is defined by a private south-oriented atrium and a Japanese-style garden. Both gardens are shielded from an adjoining street and offer undisturbed privacy for the families. Due to the architectonic disposition of the house neither atrium is visible from the other part of the double house.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten