S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Family House in Semčice, Mladá Boleslav, Czech Republic

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Information about project and realization of family house in Semčice near Mladá Boleslav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten