Publikace

Family House in Semčice, Mladá Boleslav, Czech Republic

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Information about project and realization of family house in Semčice near Mladá Boleslav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten