Publikace

Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.