S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten