Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Zielona architektura

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Tématem článku je historie trvale udržitelných přístupů k architektuře v České republice po roce 1990.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten