Publikace

Zielona architektura

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Tématem článku je historie trvale udržitelných přístupů k architektuře v České republice po roce 1990.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten