S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zielona architektura

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Tématem článku je historie trvale udržitelných přístupů k architektuře v České republice po roce 1990.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten