S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kapitola představuje výběr studentských projektů, které vznikly na FA ČVUT pod vedením Jána Stempela a Ondřeje Beneše

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten