Publikace

Kapitola představuje výběr studentských projektů, které vznikly na FA ČVUT pod vedením Jána Stempela a Ondřeje Beneše

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten