Publikace

Rozhovor o doktorském výzkumu a disertační práci pro časopis Alfa.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten