S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článek se věnuje architektonickému vývoji paláce Lucerna v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten