S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Palác České banky a kino Světozor

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek přibližuje historii budovy České banky na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice, její architektonický vývoj a prostor kina Stětozor, které se zde nachází.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten