S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mediatéka na fakultě architektury

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek oznamuje otevření nové mediatéky na FA ČVUT a popisuje šíři nového DVD fondu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten