Publikace

Mediatéka na fakultě architektury

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek oznamuje otevření nové mediatéky na FA ČVUT a popisuje šíři nového DVD fondu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten