S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

7th International conference Architecture and Urbanism: Contemporary Research

Kateřina Čechová, MSc. Arch.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten