Výstava ateliérových prací

KARLOVYVARY° SENIORSKÉ BYDLENÍ KARLOVY tVARY

Oliver Štefl, Filemon Šimek, Maya Konyaeva, Marek Dienelt

Ocenění

Anotace

Komplex seniorského bydlení na Hálkově Vrchu nabízí 23 bytů s dispoziční nabídkou 1KK až 3+1. Tvarosloví vychází a navazuje na již existující okolní zástavbu. Využívá dramatické severní svažitosti ve prospěch dechberoucích výhledů na historické centrum města i přírodní panorama. Jednotlivé budovy jsou bezbariérově přístupné. Součástí komplexu je podzemní parkování s kapacitou i pro okolní rezidenty, rehabilitační tělocvična nebo kavárna. Zástavba je koncentrována do jižní a zároveň nejvyšší části pozemku, která je přilehlá ke komunikaci. 52 % parcely tvoří přírodní park anglického typu. Budovy, které uzavírají blok, protíná monumentální schodiště propojující ulice Vyšehradská a Vřídelní. Projekt rozvíjí potenciál atraktivního pozemku a nabízí kvalitní bydlení pro starší generace města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková