S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Porovnáme-li vývoj, kterým prošla velká západoevropská města za poslední desetiletí, s vývojem velkých českých měst, musíme konstatovat, že se odlišuje. Celková kvalita života vytvořená efektivní a spravedlivou prostorovou regulací města začíná být považována za zásadní konkurenční výhodu měst starších členských zemí EU. Narůstá význam veřejného zájmu a hledají se prostředky, které by inteligentně usměrnily soukromé zájmy tak, aby byly v souladu s veřejnými. Česká republika a její města se za stejné obdobínedopracovala ani k běžnému standardu efektivní a spravedlivé územní politiky, který je běžný ve starších členských zemích EU. Kvalita každodenního života obyvatel českých měst roste velice pomalu, a ve srovnání se západoevropskými městy dokonce klesá. Je evidentní, že stávající systém českého územního plánování není dostatečně pružný a účinný. Vznikl v době, která se proměňovala mnohem pomaleji a předvídatelněji, a potřebuje aktualizovat. Výzkum se soustřeďuje na postihnutí příčin tohoto stavu a návrh opatření, kterými lzezlepšit prostorovou regulaci našich měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten