S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?"

Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Jana Kubánková

Článek shrunující výstupy mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?". Popisuje zejména zkušenosti s transformacemi sídlišť z Amsterdamu, Lyonu a Lipska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten