S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Model hodnocení městské zeleně pomocí metody hedonické ceny

Ing. Martin Šilha

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten