Publikace

Model hodnocení městské zeleně pomocí metody hedonické ceny

Ing. Martin Šilha

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten