S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jak probíhá výzkum současné architektury? Předmluva.

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Jak probíhá proces předávání architektonických znalostí. Jaký je vztah výzkumu, probíhajícího v akademickém prostředí a výzkumu, probíhajícího v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten