Publikace

Jak probíhá výzkum současné architektury? Předmluva.

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Jak probíhá proces předávání architektonických znalostí. Jaký je vztah výzkumu, probíhajícího v akademickém prostředí a výzkumu, probíhajícího v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten