S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jaká jsou specifika výzkumu architektury?

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Velmi málo poznatků, které akademický architektonický výzkum vyprodukoval je v praxi skutečně využíváno. Proto je výzkum architektury diskutován na architektonických školách v pravidelných generačních vlnách. V souvislosti se současnou proměnou konzumní společnosti ve znalostní a udržitelnou společnost jsou revidovány nejzákladnější otázky po smyslu výzkumu v oboru architektura. Jaká jsou specifika výzkumu architektury? Jakou roli při navrhování a jeho výzkumu hraje hodnotový rámec? Jaký je vztah vizuální a verbální stránky architektonického výzkumu a jeho komunikace? Jak může v praxi prováděný výzkum obohatit výzkum, prováděný v akademickém prostředí? To jsou některé z otázek, nad kterými jsem se pokusila krátce zamyslet, a to z pozice praktikující architektky, která se zároveň věnuje teoretické reflexi současné architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten