S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jan Kaplický: všechno má svůj význam

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Rozhovor s architektem Janem Kaplickým, Future Systems, Londýn, v Ročence české architektury 2005, tradičně vydávané nakladatelstvím Prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten