Publikace

Jan Kaplický: všechno má svůj význam

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Rozhovor s architektem Janem Kaplickým, Future Systems, Londýn, v Ročence české architektury 2005, tradičně vydávané nakladatelstvím Prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten