Publikace

Rodinné domy na Slovensku z obdobia socializmu, ktoré mali vilový charakter. Kapitola z monografie o významných vilových stavbách. Analýza objektov, história, architektonická koncepcia, výstavba a prestavby, príbehy vlastníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten