Publikace

Analýza a dokumentácia desiatich vilových mestských objektov. Kapitola z monografie o významných vilových stavbách Slovenska. Analýza stavieb, história, architektonická koncepcia, výstavba a prestavby, príbehy vlastníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten