S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nový most v Bratislave - jeho architektonické a pamiatkové hodnoty

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

"Nový most " v Bratislave (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, A. Tesár, 1967 - 1972) je jedným z navýznamnejších diel povojnovej architektúry Slovenska. Postavili ho v 60. rokoch a spája centrum Bratislavy na ľavom brehu Dunaja s novým metským sektorom Patržalka na pravom brehu. Tvar mostu podmienili terénne pomery, urbanistické vzťahy a politicko ideologické podmienky, ale najmä charakteristické dobové architektonické tendencie. Most držal niekoľko svetových rekordov. Dodnes ma najväčšie rozpätie (448 m) spomedzi jednopylónových mostov. Nový most je významným pamätníkom politickej slobody a sociálneho rozmachu na konci 60. rokov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten