S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Průmyslové dědictví v nových souvislostech. O projektu s Lukášem Beranem a Janem Zikmundem.

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

V předchozích několika letech se Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze pod vedením Benjamina Fragnera věnovalo především plošnému mapování a dokumentaci dědictví průmyslu. Výstupem se stala řada knižních průvodců a databáze Industriální topografie. Od letošního roku pracoviště zkoumání průmyslového dědictví prohlubuje díky podpoře Ministerstva kultury v programu NAKI II. Nový projekt nám přiblížili Lukáš Beran a Jan Zikmund.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten