S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Projektování továren v českých zemích bylo součástí globálního vývoje hospodářských a technických poznatků a zkušeností. Jeho směr určovaly specializované projekční kanceláře, schopné navrhnout správné provozní schéma, jemu odpovídající prostorové uspořádání i konstrukce, umožňující jej hospodárně uskutečnit, a zároveň dostát nárokům, kladeným na vzhled výsledného díla. Nejúspěšnější domácí kancelář založil v Praze roku 1908 Bruno Bauer (1880–1938). Sám uvádí, že do roku 1930 pracoval na více než 380 projektech, zatím se však podařilo spolehlivě identifikovat pouze 75 jeho staveb nebo celých výrobních areálů (z nichž čtrnáct již neexistuje). Roku 1914 vystoupil Bauer ve Vídni s přednáškou Problém průmyslové stavby, která byla nejen proklamací profese průmyslového architekta, ale také reakcí na kolínskou výstavu Werkbundu a jeho Ročenku z předcházejícího roku – a tedy vstupem do aktuální diskuse o vztahu inženýrství a architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten