S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Původní účel a řešení Nákladového nádraží Žižkov

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Budova Nákladového nádraží Žižkov je nejen nejrozsáhlejší autenticky dochovanou stavbou československého funkcionalismu, ale především dokonalým ztělesněním představy domu jako stroje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten