Publikace

Nově užívat památku

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

S nutností upravovat stavby průmyslového dědictví pro novou, často zcela odlišnou funkci, se proto památkové péče teprve vyrovnává. Její myšlenkový základ, především Rieglovo dialektické schéma památkových hodnot, se při tom ukazuje jako dostatečně nosný.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten