Publikace

Budovy Sdružení projektových ateliérů

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis architektonicky významné pražské stavby, pojednávající o její historii, jejích architektech a inženýrech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten