S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Industriální topografie - Ústecký kraj

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

První díl Industriální topografie, věnovaný Ústecku, představuje kraj, který počtem objektů průmyslového dědictví a typologickou pestrostí, velkorysostí architektonických řešení industriálních budov i technických koncepcí patří k nejpozoruhodnějším v České republice. Kniha lokalizuje 778 staveb a areálů ve 587 heslech, obsahuje 17 map a 570 černobílých vyobrazení. Je součástí projektu Ministerstva kultury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (NAKI), řešeného Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, který mapuje průmyslové dědictví jednotlivých krajů České republiky. Pojmenovává hodnoty a upozorňuje na dědictví, které zbývá po industriální éře. Hledá možnosti jeho nového využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten