S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ochrana památek pozdní moderny v Německu - Příklad Olympijského areálu v Mnichově

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Německá debata nad ochranou staveb pozdní moderny má před českou jistý náskok, zdejší památkáři začali tyto památky evidovat a propagovat jejich hodnoty již od počátku devadesátých let. Při práci Srovnávací analýzy pro nominační dokumentaci NKP Horský hotel a televizní vysílač Ještěd na Seznam světového dědictví UNESCO jsem se pokusil nalézt také památkově chráněnou stavbu podobného charakteru, jejíž hodnota je již obecně sdílena. Pro téměř shodnou dobou projektování a výstavby (1963-1972) i datum prohlášení za kulturní památku (1998) jsem zvolil mnichovský Olympijský areál, který má za sebou také nedávný a poučný příběh.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten