S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - exkurze

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Sborník konference obsahuje itinerář exkurzí - v den konference do areálů Spolchemie a Setuzy a následujícího dne autobusového výletu s cílem vidět i jiné druhy průmyslových staveb: skladištní (silo v Lovosicích), vodní (Masarykovo zdymadlo), dopravní (Moldavská dráha), textilního průmyslu (v Bystřanech a Šumné) a objekty hornictví, ať už hlubinného (Podkrušnohorské hornické muzeum - důl Julius III), či povrchového, které je pro region charakteristecké, užívajícího těžních a skrývkových velkostrojů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten