S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industriální stavby. Využití opuštěných průmyslových objektů. 8. část. nákladové nádraží Žižkov. Konverze Garáží v Holešovicích po deseti letech.

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Série článků konfrontuje dvojice vybraných průmyslových památek, často shodné typologie - stavbu ohroženou demolicí a stavbu, které se úspěšně dostalo nového využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten