S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Budova zastupitelského úřadu ČSSR v DDR

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektů Věry Machoninové a Vladimíra Machonina, postavené v letech 1975-1978, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten