S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obchodní středisko Ještěd

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektů Miroslava Masáka a Karla Hubáčka, postavené 1968-1979, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten