Publikace

Obchodní středisko Ještěd

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektů Miroslava Masáka a Karla Hubáčka, postavené 1968-1979, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten